ร่วมงานกับเรา

 
เปิดรับสมัคร ฝ่ายผลิต หลายอัตรา 
 
ชาย - หญิง 

อายุ 20 - 35 ปี 
 
 
สมัครได้ด้วยตนเอง ติดต่อ ฝ่ายบุคคล  โทร. 081 629 3306
 
มีสวัสดิการ เบี้ยขยัน ประกันสังคม