ร่วมงานกับเรา

 
รับสมัครฝ่ายผลิต 

อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ 

สมัครได้ด้วยตนเอง ติดต่อ ฝ่ายบุคคล  โทร. 081 629 3306
 
มีสวัสดิการ เบี้ยขยัน ประกันสังคม