วันหยุดประจำปี 66

วันจันทร์
วันเสาร์
วันจันทร์
วันพฤหัส
วันศุกร์

วันเสาร์
วันจันทร์
วันเสาร์
วันศุกร์
วันเสาร์
วันจันทร์
วันศุกร์
วันเสาร์
2 มกราคม
21 มกราคม
6 เมษายน
13เมษายน
14 เมษายน

15 เมษายน
1 พฤษภาคม
3 มิถุนายน
28 กรกฎาคม
12 สิงหาคม

23ตุลาคม
29 ธันวาคม
30 ธันวาคม
วันขึ้นปีใหม่
วันตรุษจีน
วันมาฆบูชา
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

วันสงกรานต์
วันแรงงาน
วันเฉลิมพระชนม์พรรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10
วันเฉลิมพระชนม์พรรรษา สมเด็จพระราชชนนี พันปีหลวง (วันแม่)

วันปิยะมหาราช
ต่อเนื่องวันสิ้นปี
วันสิ้นปี