วันหยุดประจำปี 65

วันเสาร์
วันจันทร์
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์

วันเสาร์
วันจันทร์
วันศุกร์
วันพฤหัส
วันพฤหัส
วันจันทร์
วันศุกร์
วันเสาร์
1 มกราคม
3 มกราคม
13 เมษายน
14 เมษายน
15 เมษายน

16 เมษายน
2 พฤษภาคม
3 มิถุนายน
28 กรกฎาคม
13 ตุลาคม
24 ตุลาคม
30 ธันวาคม
31 ธันวาคม
วันขึ้นปีใหม่
ชดเชยวันขึ้นปีใหม่
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์

ต่อเนื่องวันสงกรานต์
ชดเชยวันแรงงาน
วันเฉลิมพระชนม์พรรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10
วันคล้าย วันสวรรคต รัชกาลที่ 9
ชดเชย วันปิยะมหาราช
ต่อเนื่องวันสิ้นปี
วันสิ้นปี