ป้ายหนังcolor

ป้ายหนัง ยิงเลเซอร์ข้อความ

อะคริลิคสีขาว พร้อมไม้แถบสี

ขนาด 7.5 x 8 นิ้ว