ป้ายใส่กระดาษ

ป้ายใส่กระดาษ ขนาด 16 x 27 ซม.

อะคริลิคใส หนา 3 มิล ดัดพับครึ่งสำหรับใส่กระดาษด้านบน

ด้านข้างเว้า 2 ด้าน ซ้าย  - ขวา

ราคาพิเศษ