ร่วมงานกับเรา

สนใจร่วมงานกับเรา

รับสมัคร 

1. พนักงานฝ่ายผลิต หลายอัตรา

    ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 
    วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  

 2. พนักงานธุรการ (สต๊อค) 1 อัตรา

     หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

     วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.  

 

 3. ช่างซีเอ็นซี (CNC)

     ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป 

                                                                              วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 

 

ติดต่อสอบถาม 02-731-0274-5 , 02-374-7205 , e-mail:spi9092@gmail.com
Line: @spi9092