กล่องใส่เอกสาร

กล่องใส่เอกสาร ขนาด A4 จำนวน 4 ชั้น

สำหรับแขวน

อะคริลิคหนา 3 มิล

แต่ละชั้นกว้าง 1 ซม.

เหมาะสำหรับจัดเรียงเอกสาร