ป้ายจอดรถซ้อนคัน

ป้ายจอดรถซ้อนคัน

อะคริลิคใส หนา 3 มิล

พิมพ์ข้อความสีขาว พื้นสีแดง

ขนาด 21 x 30 ซม.