ป้ายทางไปห้องน้ำB

           

ป้ายบอกทางไปห้องน้ำ 1 หน้า

ขนาด 20 x 30 ซม.

(ลูกศรชี้ให้ตรงไปข้างหน้า)