แผ่นสีทึบแสง

อะคริลิคสีทึบแสง

ควาหนา(มิล) สีโปร่งแสง  
1.5 /  
2 /  
2.5 /  
2.8 /  
3 /  
4 /  
5 /  
6 /  
8 /  
10 /  
12 /  
13 /  
15 /  
18 /  
20 -  
25 -  
30 -  
40 -  
50 -  
60 -


                                                               หมายเหตุ โทรสอบถาม 0-2731-0274-5