ป้ายหนัง size M (slate)

 

ป้ายหนัง ยิงเลเซอร์ข้อความ

อะคริลิคสีขาว พร้อมไม้ตี 

 size M ขนาด  7.5 x 8 นิ้ว